Gaziantep ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

Gaziantep ilimizdeki vakıf eserlerini restore ettik ve onardık

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak restorasyon veya onarımlarının yapılmasını sağladık.

Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemini hayata geçirdik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte yurt dışındaki kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda, yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde Kırım, Macaristan ve Yemen olmak üzere toplam 3 ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık.

2002 yılından önceki on yıllık dönemde restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısı sadece 46 iken, 2003-2016 yılları arasında bu sayıyı 4.689’ a çıkarttık. Böylece restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını son 14 yılda yaklaşık 102 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ise toplam 1.9 milyar TL harcama yaptık.

Vakıf kültür varlıklarına sahip çıktık

2003-2016 yılları arasında Gaziantep İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla restorasyon ve onarım işi için 42.481.871,68-TL harcadık.

2003-2016 yılları arasında Gaziantep İlimize yönelik olarak tamamlanan restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Gaziantep-Şahinbey-Nuri Mehmet Paşa Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Alaüddevle Cami Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Zincirli Bedesten Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Şeyh Fethullah Hamamı Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Karatarla Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Şeyh Ömer Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Ağa Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Havra Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Gümrük Hanı Restorasyon İşi

Gaziantep-Şahinbey-Tahmis Kahvesi Restorasyon İşi

Gaziantep İlimize yönelik olarak devam eden restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

Gaziantep-Şahinbey-Kurtuluş Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-Araban-Köklüce Köyü Camii Restorasyon İşi

Gaziantep-İslahiye-Dervişpaşa Camii Restorasyon İşi