Gaziantep’e enerji ve tabii kaynaklar alanında 920,9 milyon tl yatırım yapıldı

Gaziantep’e enerji ve tabii kaynaklar alanında 920,9 milyon tl yatırım yapıldı

Ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor ve denenmemiş enerji çözümlerine yöneliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor, yurtiçi enerji üretimini artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye’sini teminat altına alıyoruz.

İhtiyaca cevap verdik, elektrik üretimini artırdık

Gaziantep’e 2002 yılında elektrik üretim tesisleri yatırımı dahil 27,5 milyon TL enerji yatırımı yapılmışken, 2003 - 2015 yılları arasında 899,5 milyon TL, 2016 yılının ilk yarısında ise  15 milyon TL enerji yatırımı yapıldı.

Son 14 yılda devreye giren yeni santraller ve kapasite artışları ile birlikte 303 milyon TL yatırım tutarında 311 MW kurulu güce sahip santral kazandırıldı.

Ayrıca Gaziantep ilimizde 135 MW toplam kurulu güce sahip 4 santralin inşası devam etmektedir.

Gaziantep’ de son 14 yılda yaklaşık 593 milyon TL elektrik sektörü yatırımı yapıldı.

Gaziantep’de 2002 yılında 10.273 km olan elektrik dağıtım hattı uzunluğunu 11.304 km’ye çıkardık.

Müşteri memuniyetini temel aldığımız yeni dönemde elektrikle ilgili tüketici sorunlarının hızla çözümü adına çağrı merkezlerinin kurulması ve genişletilmesine hız verdik. Artık vatandaşlarımız çağrı merkezlerini aradıklarında operatöre bağlanma seçeneğine ulaşma süresi 45 saniyeden fazla olmayacak.

Bu çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın neticesinde Gaziantep ilimizde 667.110 elektrik abonesinin aldığı hizmet kalitesini artırdık.

Gaziantep’ de Yıllık Elektrik Yatırım Miktarları

2002   27,5 milyon TL

2016   12,3 milyon TL

Enerji ve doğal kaynaklar sektörlerinin her alanına yatırım yapıyoruz

Enerji sektörünün tüm alanlarında yapılan yatırımlarla üretim kapasitesini artırdık. Madencilik ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırımların önünü açtık.

2002-2016 yılları arasında madencilik sektörüne 2,5 milyon TL, petrol ve doğal gaz sektörüne 325,4 milyon TL yatırım yapılmasını sağladık.

Gaziantep doğal gaza alıştı

Vatandaşımızın temiz hava ve kaliteli ısınma ihtiyacını gidermek için doğal gaz yatırımlarına önem verdik. 2002 yılında yalnızca 9 ilimiz doğal gazdan faydalanıyorken 2016 yılında 78 ilimizi doğal gaza kavuşturduk. 2018 yılında ise tüm Türkiye’ye doğal gaz ulaştıracağız.

2007 yılında doğal gaz ile tanıştırdığımız Gaziantep’ de Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip bölgelerine doğal gaz arzı sağladık. İlimizde şu an 140.870 doğal gaz abonesi bulunmaktadır.

Gaziantep’de doğal gaz dağıtım hattı uzunluğu 2.368 km’ye ulaştırıldı

Sosyal Devlet olmanın gereği olarak Gaziantep ilimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002’den 2016 yılının Haziran ayına kadar toplam 159.759.333 TL değerinde 487.200 ton kömür yardımında bulunulmuştur.

2023 hedeflerimiz

•          Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması,

•          Temiz enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim portföyü içindeki oranının yükseltilmesi,

•          Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması,

•          2023 yılına kadar ucuz, sürekli ve temiz enerji sağlayacağımız 2 nükleer santralin devreye alınması ve 3. nükleer santralin inşasına başlanması,

•          2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması,

•          Transit petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik liderliğinin sürdürülmesi,

•          Uluslararası boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi suretiyle Ülkemizin Doğal Gaz Ticaret Merkezi olma rolünün güçlendirilmesi,

•          Enerji sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında azalma sağlanması.