Gaziantep’e son 14 yılda 278 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Gaziantep’e son 14 yılda 278 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

1 Adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım

21 Adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

2 Adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

5 Adet Tanker Temizleme

3 Adet Atık Yağ Geri Kazanım

1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon

1 Adet Atık Yakma ve Beraber Yakma

6 Adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım

68 Adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

80 Adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

5 Adet Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım

4 Adet Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım tesisi şehre kazandırdık.

Ayrıca Gaziantep ilinde 2 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 1.700.000 nüfusa hizmet verilmektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Gaziantep’da 2002 yılında yalnızca 2 adet olan atık su arıtma tesisini 12’ye çıkardık.Ayrıca Nizip İçme suyu Projesinin inşaat işlerine 28 Mayıs 2013’de başlanmış olup, 27 Mart 2017’de projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin yaklaşık bütçesi 30,5 milyon Avro ’dur. Proje maliyetinin % 72’sinin AB IPA, kalan miktarın %40’ının ise Bakanlık fonlarından sağlanmaktadır. Proje kapsamında toplamda 10,5 milyon Avro harcama yapılmıştır.

Ayrıca Gaziantep ilinde 2 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 1.700.000 nüfusa hizmet verilmektedir.

Gaziantep’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2002 2

2016 12

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Gaziantep için 13 milyon TL ödenek ayırdık..

Bu dönemde Gaziantep’daki belediyelere 28 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Gaziantepin hava kalitesini daha da iyileştiriyoruz. Hava kalitesini iyileştirmek için Adana Temiz Hava Merkezi’ne bağlı G.Antep İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. G.Antep İlinde kükürtdioksit emisyonlarında son iki yılda %36 azalma sağlanmıştır.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Bu kapsamda Gaziantep İlinde 3 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 farklı ilçede 3 adet Riskli Alan ilan edilmiştir.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki;

Riskli alanların toplam büyüklüğü 414.27 hektar, toplam nüfusu 125.465, toplam bina sayısı 19.434, toplam birim sayısı yaklaşık 53.696’dır. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Gaziantep İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca; 78 adet binada, 242 adedi konut, 432 adedi dükkân olmak üzere toplam 674 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 198 adet bina yıkılmıştır.

Gaziantep İline sadece kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 15,2 milyon TL kaynak ayırdık.