Son 14 yılda Gaziantep’e 5,6 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Gaziantep’e 5,6 milyar tl destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Gaziantep’teki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 4,5 milyar TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Gaziantep’e yaptığı 1,6 milyar TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 5,6 milyar TL’ye ulaştırdık.

Kredi Destekleri Ve Hibeler

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 178 adet iş için 1,5 milyar TL kredi, 34 milyon TL hibe olmak üzere toplam 1,52 milyar TL tahsis edilmiştir.

Devam Eden İşler

Şehircilik sektöründe 2 adet, içmesuyu sektöründe 8 adet, atık su sektöründe 1 adet, üstyapı sektöründe 14 adet ve diğer altyapı sektöründe 5 adet olmak üzere sözleşme bedeli 512 milyon TL olan toplam 30 adet iş devam etmektedir.      

Tamamladığımız İşler

Harita sektöründe 15 adet, içmesuyu sektöründe 7 adet,  imar planı sektöründe 3 adet, atıksu sektöründe 12 adet ve üstyapı sektöründe 19 adet olmak üzere 456 milyon TL maliyetli toplam 56 adet iş bitirilmiştir.

Genel Bütçeden Ayrılan Paylar

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 4,5 milyar TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 3,7 milyar TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.