[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_9667.jpg","title":"B\u00dcY\u00dcK \u015eAHS\u0130YETLER YAS TUTULARAK DE\u011e\u0130L, F\u0130K\u0130RLER\u0130YLE, ESERLER\u0130YLE, FEDAK\u00c2R GAYRETLER\u0130YLE ANILIRLAR","entry_date":"Kas\u0131m 07, 2017 - 12:04:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci mesaj\u0131nda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 79’uncu y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde sayg\u0131 ve rahmetle y\u00e2d ediyoruz” dedi. <\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zke\u00e7eci\u2019nin mesaj\u0131 \u015fu \u015fekildedir:<\/p>

B\u00dcY\u00dcK \u015eAHS\u0130YETLER YAS TUTULARAK DE\u011e\u0130L, F\u0130K\u0130RLER\u0130YLE, ESERLER\u0130YLE, FEDAK\u00c2R GAYRETLER\u0130YLE ANILIRLAR<\/b><\/p>

“B\u00fcy\u00fck \u015fahsiyetler yas tutularak de\u011fil, fikirleriyle, eserleriyle, fedak\u00e2r gayretleriyle an\u0131l\u0131rlar. Bizler de millet olarak, vefat\u0131n\u0131n 79\u2019uncu y\u0131l\u0131nda Atat\u00fcrk\u2019\u00fc, \u0130stiklal Sava\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015fkumandan\u0131, ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n sembol\u00fc ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak \u00f6vg\u00fcyle an\u0131yoruz.<\/p>

Unutmamak gerekir ki, 10 Kas\u0131m 1938 bir devrin sonu de\u011fil, Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn bizlere miras b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 Cumhuriyetimizin her bak\u0131mdan daha da mamur edilmesi i\u00e7in yeni bir d\u00f6nemin ba\u015flang\u0131c\u0131d\u0131r.<\/p>

Bug\u00fcn bizler, istiklal ruhuna ve kurulu\u015f felsefesine s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131 sar\u0131larak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in ayn\u0131 heyecanla, azimle \u00e7al\u0131\u015fmaktay\u0131z.<\/p>

Gazi Mustafa Kemal’in ‘en b\u00fcy\u00fck eserim’ dedi\u011fi Cumhuriyetimiz, 94 y\u0131l boyunca ya\u015fanan t\u00fcm badirelere ra\u011fmen, gururla onurla dimdik ayaktad\u0131r ve gelece\u011fe her zamankinden daha b\u00fcy\u00fck bir \u00fcmitle, daha b\u00fcy\u00fck bir kararl\u0131l\u0131kla y\u00fcr\u00fcmektedir.<\/p>

T\u00fcrkiye, son 15 y\u0131lda her alanda hayata ge\u00e7irdi\u011fi kapsaml\u0131 reformlarla, devleti milletle kucakla\u015ft\u0131ran politikalar\u0131yla, bunu en iyi bi\u00e7imde ispatlam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

Kahraman milletimiz de, 15 Temmuz ihaneti kar\u015f\u0131s\u0131nda sergiledi\u011fi asil direni\u015fle, \u00fclkemizin bu kazan\u0131mlar\u0131n\u0131 can\u0131 pahas\u0131na muhafaza edece\u011fini t\u00fcm d\u00fcnyaya ilan etmi\u015ftir. <\/p>

Bu \u015fuurla bizler, gelecek hedeflerimize do\u011fru emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcrken, birlikte, beraberlikte, karde\u015flikte \u0131srarc\u0131 olmaya devam edecek, \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerden, temel haklardan, ileri demokratik standartlardan asla taviz vermeden, bar\u0131\u015f, huzur ve emniyet i\u00e7inde T\u00fcrkiye’yi b\u00fcy\u00fctmeyi, y\u00fcceltmeyi kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz.<\/p>

\u0130n\u015fallah, Cumhuriyetimizin 100. y\u0131l\u0131nda, bug\u00fcnk\u00fcnden \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc, \u00e7ok daha itibarl\u0131, \u00e7ok daha demokratik, \u00e7ok daha m\u00fcreffeh bir T\u00fcrkiye olacakt\u0131r.<\/p>

M\u0130NNETLE Y\u00c2D ED\u0130YORUM<\/b><\/p>

<\/p>

Milletimizle birlikte, bir olarak, iri olarak, diri olarak, karde\u015f olarak, hep birlikte T\u00fcrkiye olarak 2023 hedeflerimiz istikametinde m\u00fccadelemizi s\u00fcrd\u00fcrmekte kararl\u0131y\u0131z. Bu d\u00fc\u015f\u00fcncelerle, vefat\u0131n\u0131n 79. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkada\u015flar\u0131 ile t\u00fcm \u015fehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle y\u00e2d ediyorum.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk'\u00fcn vefat\u0131n\u0131n 79'uncu y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle bir mesaj yay\u0131nlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/ogretmenlerin-medeniyetimizde-ve-dinimizde-cok-mustesna-bir-yeri-vardir\/34764","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partimizi-ve-fatma-sahin-baskanimizi-yipratmak-istiyorlar\/34280\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/ak-partimizi-ve-fatma-sahin-baskanimizi-yipratmak-istiyorlar\/34280"}]