[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_6695.JPG","title":"\u00c7OK DE\u011eERL\u0130 MUHTARLARIMIZIN 19 EK\u0130M MUHTARLAR G\u00dcN\u00dc‘N\u00dc KUTLUYORUM","entry_date":"Ekim 19, 2017 - 10:12:00","haber_content":"

19 Ekim’in Muhtarlar G\u00fcn\u00fc olarak kutlanmas\u0131n\u0131n kabul ve ilan edilmesinin devletin ve h\u00fck\u00fcmetin en k\u00fc\u00e7\u00fck yerel hizmet birimi olarak muhtarlara verilen \u00f6nem ve de\u011ferin g\u00f6stergesi oldu\u011funu dile getiren \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zke\u00e7eci, mahallelerin her t\u00fcrl\u00fc ihtiyac\u0131n\u0131 tespit edip, hizmet sunmak hususunda eme\u011fini esirgemeyen ve mahallelerin geli\u015fimi ve de\u011fi\u015fimi hususunda \u00e7\u00f6z\u00fcm ortakl\u0131\u011f\u0131 yapan muhtarlara emeklerinden ve \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti.<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zke\u00e7eci\u2019nin mesaj\u0131 \u015f\u00f6yle:<\/p>

MUHTARLARIMIZLA DA\u0130MA D\u0130YALOG HAL\u0130NDEY\u0130Z<\/b><\/p>

\u2018\u201919 Ekim 2015 tarih ve 29507 say\u0131l\u0131 Ba\u015fbakanl\u0131k Genelgesiyle ile 19 Ekim’in ‘Muhtarlar G\u00fcn\u00fc’ olarak kutlanmas\u0131n\u0131n kabul ve ilan edilmesi, h\u00fck\u00fcmetimizce, en k\u00fc\u00e7\u00fck yerel hizmet birimi olarak muhtarlar\u0131m\u0131za verilen \u00f6nem ve de\u011ferin g\u00f6stergesidir. Daima birlikte ve bir arada oldu\u011fumuz, s\u0131k\u00e7a ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz ziyaretlerimizde, toplant\u0131lar\u0131m\u0131zda talep ve beklentilerini dinleyip, \u00e7\u00f6z\u00fcm yollar\u0131 \u00fcretmeye gayret g\u00f6sterdi\u011fimiz muhtarlar\u0131m\u0131zla diyalo\u011fumuz daima s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecektir.<\/p>

MUHTARLARIMIZ; MESA\u0130 ARKADA\u015eLARIMIZDIR<\/b><\/p>

Muhtarl\u0131k m\u00fcessesesi; bir yan\u0131yla yerel demokrasinin en eski \u00f6rne\u011fini temsil eden, di\u011fer yan\u0131yla da devletimizin en k\u00fc\u00e7\u00fck ve her noktadaki par\u00e7as\u0131 olan bir kurumdur. Bizzat ya\u015fad\u0131klar\u0131 ve g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 mahallelerin her t\u00fcrl\u00fc sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme g\u00f6revini ger\u00e7ekle\u015ftiren muhtarlar\u0131m\u0131z, g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 mahallelerdeki vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hizmetle bulu\u015fturulmas\u0131 noktas\u0131nda bizlerin de birer \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015f\u0131d\u0131r. Son y\u0131llarda ya\u015fanan teknolojik geli\u015fmeler ve devlet hizmetlerinde b\u00fcrokrasinin en aza indirgenmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda muhtarlar\u0131n y\u00fcklerinin \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde azalmas\u0131na ra\u011fmen muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n vatanda\u015fa hizmet yolunda \u00fcstlendikleri misyon \u00f6nemini ge\u00e7mi\u015fte oldu\u011fu gibi g\u00fcn\u00fcm\u00fczde muhafaza etmektedir.<\/p>

Muhtarlar\u0131m\u0131z, bulundu\u011fu mahallede veya k\u00f6yde devletimizin t\u00fcm kurumlar\u0131n\u0131 temsil etmektedir. Hem milleti hem de devleti temsil gibi \u00f6nemli bir g\u00f6revi deruhte eden Muhtarlar\u0131m\u0131za hizmetlerinden dolay\u0131 \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum.<\/p>

AK Parti h\u00fck\u00fcmeti olarak muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 sorumluluk ve \u00f6nemin bilincinde hareket ediyoruz. \u00c7al\u0131\u015fma ve projelerimizin her an muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n bilgisine sundu\u011fumuz gibi, muhtarlar\u0131m\u0131z da bu anlamda vatanda\u015flar\u0131m\u0131za birer iletici konumunda yer almaktad\u0131r. Yine ayn\u0131 \u015fekilde AK Parti olarak muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n talep ve g\u00f6r\u00fc\u015flerini de\u011ferlendiriyor ve bu konuda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz.<\/p>

<\/p>

Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n, 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fc\u2019n\u00fc kutluyor, kendilerine sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve mutlu bir \u00f6m\u00fcr diliyorum\u2019\u2019 ifadelerine yer verdi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/ak-partimizi-ve-fatma-sahin-baskanimizi-yipratmak-istiyorlar\/34280","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/turk-askeri-turk-polisi-turk-ogretmeni-ve-vatandaslarimizin-onunde-saygiyla\/33351\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/turk-askeri-turk-polisi-turk-ogretmeni-ve-vatandaslarimizin-onunde-saygiyla\/33351"}]