[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_8574_2.jpg","title":"ENGELL\u0130 KARDE\u015eLER\u0130M\u0130Z\u0130N G\u00d6REN G\u00d6Z\u00dc, \u0130\u015e\u0130TEN KULA\u011eI, TUTAN EL\u0130 OLMAYA DEVAM EDECE\u011e\u0130Z","entry_date":"Aral\u0131k 02, 2017 - 11:01:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zke\u00e7eci, mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:<\/p>

\u0130NSANI YA\u015eATK\u0130 DEVLET YA\u015eASIN!<\/b><\/p>

“\u0130hmal edilen ve g\u00f6rmezden gelinen engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n sosyal ya\u015famdaki ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6nemseyen AK PART\u0130 h\u00fck\u00fcmetleri, toplumda yer alma hakk\u0131n\u0131 \u00f6nemseyerek kanuni yasal d\u00fczenlemeler yaparak ihmal edilmi\u015fli\u011fin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti.<\/p>

Sosyal devlet ilkesini baz alan AK PART\u0130 engellilerimizin \u00e7a\u011fda\u015f \u00fclkelerdeki gibi sosyal hizmet ve g\u00fcvenceye kavu\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. “\u0130nsan\u0131 ya\u015fat ki devlet ya\u015fas\u0131n” ilkesiyle toplumun dezavantajl\u0131 kesimlerine y\u00f6nelik geli\u015ftirilen politikalarla engellilerin ya\u015fam\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rd\u0131k. \u00d6z\u00fcrl\u00fcler kanunu ile birlikte engellilerimizin i\u015f hayat\u0131nda daha etkin yer almalar\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k ve \u00f6zel sekt\u00f6rlerde \u00f6z\u00fcrl\u00fc istihdam\u0131n\u0131 te\u015fvik edici hatta zorlay\u0131c\u0131 kanunlar \u00e7\u0131kard\u0131k. \u00d6nce insan politikas\u0131n\u0131 \u00f6nemseyerek , e\u015fit haklara sahip olmas\u0131 gereken engellilerimizi de topluma kazand\u0131rd\u0131k. <\/p>

T\u00fcm zorluklara ra\u011fmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, e\u011fitimden \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131na varana dek her alanda \u00f6nemli ba\u015far\u0131lara imza atan engelli karde\u015flerimizin verdikleri m\u00fccadele ger\u00e7ekten takdire \u015fayand\u0131r. Bu m\u00fccadelelerinde onlar\u0131n yan\u0131nda yer almak, onlar\u0131 te\u015fvik etmek, onlar\u0131 herhangi bir d\u0131\u015flanm\u0131\u015fl\u0131\u011fa maruz b\u0131rakmamak, hepimizin \u00f6ncelikli sorumluluklar\u0131 aras\u0131nda yer almaktad\u0131r.<\/p>

ENGELL\u0130 KARDE\u015eLER\u0130M\u0130Z\u0130N G\u00d6REN G\u00d6Z\u00dc, \u0130\u015e\u0130TEN KULA\u011eI, TUTAN EL\u0130 OLMAYA DEVAM EDECE\u011e\u0130Z<\/b><\/p>

Sosyal devlet olman\u0131n da bir gere\u011fi olarak, engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131za e\u011fitim, sa\u011fl\u0131k ve istihdam haklar\u0131na ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda \u00e7\u0131kar\u0131lan yasalarla uygulamaya konulan evde bak\u0131m hizmetleri, dan\u0131\u015fmanl\u0131k, destek, bak\u0131m ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yo\u011fun bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir. Bu ba\u011flamda, ilimiz genelinde bulunan engellilerimize evde bak\u0131m hizmetleri verilmekte, engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n sosyal ya\u015fama aktif olarak kat\u0131lma konusundaki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131rmaya ve t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131za sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir \u015fekilde yararlanabilmelerine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z artarak devam etmektedir.<\/p>

Engelli karde\u015flerimizin hayatlar\u0131n\u0131 daha da kolayla\u015ft\u0131rmak, onlar\u0131n toplumla daha da b\u00fct\u00fcnle\u015fmelerini sa\u011flamak, gelece\u011fe umutla bakan bireyler olarak onlar\u0131n da toplumsal sorumluluk almalar\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn k\u0131lmak, dayan\u0131\u015fma ve yard\u0131mla\u015fma duygular\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesini de beraberinde getirecektir.<\/p>

<\/p>

Bizler engelli karde\u015flerimizin g\u00f6ren g\u00f6z\u00fc, i\u015fiten kula\u011f\u0131, tutan eli olmaya devam edece\u011fiz. Bu duygularla t\u00fcm engellilerimizin 3 Aral\u0131k D\u00fcnya Engelliler G\u00fcn\u00fc‘n\u00fc kutluyor, t\u00fcm engelli vatanda\u015flar\u0131m\u0131za aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u00f6m\u00fcr diliyorum.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci 3 Aral\u0131k D\u00fcnya Engelliler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/kadinlarimiz-2023-ve-2071-hedeflerimize-ulasmasinda-buyuk-rol-oynayacak\/35073","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/fahr-i-kainat-efendimizin-dunyayi-tesriflerinin-1447.-yildonumunu-idrak-edi\/34900\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/fahr-i-kainat-efendimizin-dunyayi-tesriflerinin-1447.-yildonumunu-idrak-edi\/34900"}]