[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/1_(2)_8.JPG","title":"FAHR-\u0130 KA\u0130NAT EFEND\u0130M\u0130Z\u0130N D\u00dcNYAYI TE\u015eR\u0130FLER\u0130N\u0130N 1447. YILD\u00d6N\u00dcM\u00dcN\u00dc \u0130DRAK ED\u0130YORUZ","entry_date":"Kas\u0131m 29, 2017 - 12:16:00","haber_content":"

Bu gecenin Hazreti Muhammed\u2019in d\u00fcnyaya te\u015frif edi\u015finin 1447. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc oldu\u011funu an\u0131msatan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sn \u00d6zke\u00e7eci\u2019nin mesaj\u0131 \u015f\u00f6yle:<\/p>

FAHR-\u0130 KA\u0130NAT EFEND\u0130M\u0130Z\u0130N D\u00dcNYAYI TE\u015eR\u0130FLER\u0130N\u0130N 1447. YILD\u00d6N\u00dcM\u00dcN\u00dc \u0130DRAK ED\u0130YORUZ<\/b><\/p>

\u2018\u2019G\u00fczel ahl\u00e2k\u0131, engin ho\u015fg\u00f6r\u00fcs\u00fc, adaleti ve m\u00fctevaz\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile t\u00fcm insanl\u0131\u011fa \u00f6rnek olan Fahr-i kainat Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)\u2019\u0131n d\u00fcnyay\u0131 te\u015friflerinin 1447. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc idrak ediyoruz.<\/p>

Peygamberimizin do\u011fumu ile insanl\u0131k karanl\u0131k bir devirden \u00e7\u0131karak, ayd\u0131nl\u0131\u011fa kavu\u015fmu\u015ftur. Ahlak\u0131yla, ho\u015fg\u00f6r\u00fcs\u00fcyle, adaletiyle, merhametiyle, b\u00fct\u00fcn insanl\u0131\u011fa kucak a\u00e7an \u00f6rnek bir \u015fahsiyet olan Hz. Peygamberimizin \u00f6\u011f\u00fctlerine uymaya, onun yolundan gitmeye bug\u00fcn ge\u00e7mi\u015ften daha fazla ihtiya\u00e7 duymaktay\u0131z.<\/p>

\u0130nsanlar\u0131n en hay\u0131rl\u0131s\u0131 ve \u201cMuhammed-\u00fcl emin\u201d olarak an\u0131lan Hz. Peygamber, kutlu \u00f6\u011f\u00fct ve rehberli\u011fi ile as\u0131rlar sonras\u0131na bile \u0131\u015f\u0131k tutmakta, yol g\u00f6stermektedir. O\u2019nun yolundan ve fikrinden habersiz olup, h\u0131rs ve g\u00fc\u00e7 tutkusuna yenik d\u00fc\u015fenler; bug\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n muhtelif yerlerinde milyonlarca mazlumun kan\u0131n\u0131n akmas\u0131na sebep olmaktad\u0131r. \u0130nsanl\u0131\u011f\u0131n, Hz. Muhammed\u2019in \u00e7a\u011flar \u00fcst\u00fc \u00f6nderli\u011fine ve rehberli\u011fine muhta\u00e7l\u0131\u011f\u0131 b\u00e2kidir. <\/p>

<\/p>

\u0130nan\u0131yoruz ki; Allah, zulm\u00fcn ve ac\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc rahmetiyle \u00f6rtmeye muktedir oland\u0131r. Bu inan\u00e7la milletimizin ve \u0130slam alemi\u2019nin Mevlid Kandili\u2019ni tebrik ediyor, ba\u015fta \u00fclkemiz, g\u00f6n\u00fcl co\u011frafyam\u0131z ve \u0130slam d\u00fcnyas\u0131 olmak \u00fczere t\u00fcm insanl\u0131\u011f\u0131n Peygamber Efendimizin y\u00fcce \u00f6rnekli\u011finden hakk\u0131yla nasibdar olmas\u0131n\u0131 Cenab-\u0131 Mevla\u2019dan niyaz ediyorum.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci Mevlid Kandili dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/engelli-kardeslerimizin-goren-gozu-isiten-kulagi-tutan-eli-olmaya-devam-ede\/35090","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ogretmenlerin-medeniyetimizde-ve-dinimizde-cok-mustesna-bir-yeri-vardir\/34764\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/ogretmenlerin-medeniyetimizde-ve-dinimizde-cok-mustesna-bir-yeri-vardir\/34764"}]