[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_2408.JPG","title":"M\u0130LLET\u0130M\u0130ZE HAYIRLI OLMASI D\u0130LE\u011e\u0130YLE","entry_date":"Nisan 16, 2017 - 7:34:00","haber_content":"

DEMOKRAS\u0130M\u0130Z PER\u00c7\u0130NLE\u015e\u0130YOR <\/b><\/p>

\u00d6zke\u00e7eci, \u00dclkemiz, milletimiz ve demokrasimiz i\u00e7in bol evetli sonu\u00e7lar dilerim. Demokrasi yolunda T\u00fcrkiye \u00e7ok b\u00fcy\u00fck mesafeler katetti ve alm\u0131\u015f oldu\u011fu bu mesafeyi bug\u00fcnk\u00fc se\u00e7imle bir kez daha per\u00e7inleyecektir. Bu se\u00e7imde \u00fclkemiz \u00fczerinde oynanan kirli oyunlar\u0131n son bulmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum, diyerek oy pusulas\u0131n\u0131n bulundu\u011fu zarf\u0131 sand\u0131\u011fa att\u0131.<\/p>

G\u00dc\u00c7L\u00dc B\u0130R T\u00dcRK\u0130YE \u0130\u00c7\u0130N \u201cEVET\u201d VURGUSU<\/b><\/p>

T\u00fcrkiye, d\u00fcnyadaki adaletsizli\u011fin, insafs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n, vicdans\u0131zl\u0131\u011f\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na dikilebilecek tek g\u00fc\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yleyen \u00d6zke\u00e7eci, T\u00fcrkiye, t\u00fcm insanl\u0131\u011f\u0131n gelecek umududur. T\u00fcrkiye, tesad\u00fcflere terk edilemez, maceralara s\u00fcr\u00fcklenemez, ‘Ne olursa olsun’ denilemez. Devlet sistemimize g\u00fc\u00e7l\u00fc bir a\u015f\u0131 yapal\u0131m. Krizler, kaoslar, belirsizlikler ve istikrars\u0131zl\u0131klar bir daha hi\u00e7 ya\u015fanmas\u0131 i\u00e7in, hizmet ve yat\u0131r\u0131mlar artarak devam etmesi i\u00e7in, T\u00fcrkiye’nin elde etti\u011fi kazan\u0131mlar kal\u0131c\u0131 olarak korunsunmas\u0131 i\u00e7in, millet iradesi ile devlet y\u00f6netimi aras\u0131na hi\u00e7bir g\u00fc\u00e7 girmemesi i\u00e7in, B\u00fcy\u00fck ve g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye i\u00e7in evet\u2019in \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Sand\u0131k olan yerde demokrasi d\u0131\u015f\u0131 bir tabirden bahsetmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Oy kullanman\u0131n temel vatanda\u015fl\u0131k sorumlulu\u011fu oldu\u011funu belirten \u00d6zke\u00e7eci, bug\u00fcn burada bu vazifemizi yerine getirmek i\u00e7in bulunuyoruz dedi.<\/p>

\u00d6ZKE\u00c7EC\u0130: EVET \u00c7IKTI\u011eI TAKT\u0130RDE KR\u0130ZLER SON BULACAK<\/b><\/p>

\u00d6zke\u00e7eci oy kulland\u0131ktan sonra yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada,\u201d \u0130n\u015fallah g\u00fc\u00e7l\u00fc bir evet sonucu alarak 15 y\u0131lda \u00fclkemize kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z eser ve hizmetleri \u00e7ok daha k\u0131sa s\u00fcrede ger\u00e7ekle\u015ftirmemizi sa\u011flayacak bir s\u00fcrece gireriz. Bu h\u00fck\u00fcmet sistemi de\u011fi\u015fikli\u011fi referandumu siyasi tarihimiz a\u00e7\u0131s\u0131ndan tarihi bir \u00f6neme sahip, sand\u0131kta evet \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 taktirde \u00fclkemizde koalisyon h\u00fck\u00fcmetleri krizleri son bulacak. \u00c7ok ba\u015fl\u0131l\u0131\u011f\u0131, yetki karma\u015fas\u0131n\u0131, darbe \u00fcr\u00fcn\u00fc anayasay\u0131 sonland\u0131racak bir sisteme ge\u00e7ece\u011fiz. Bu se\u00e7imde halk\u0131m\u0131z\u0131n tercihini tabiki evetten yana kullanaca\u011f\u0131na \u00fcmitvar\u0131z.\u201ddedi.<\/p>

<\/p>

\u00d6zke\u00e7eci okuldan \u00e7\u0131k\u0131\u015fta vatanda\u015flar\u0131n yan\u0131na giderek bir s\u00fcre sohbet etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, oyunu saat 11:00\u2019de \u0130brahimli\u2019de bulunan Hasan Celal G\u00fczel \u0130lk\u00f6\u011fretim Okul\u2019unda oy kulland\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/saygideger-liderimiz-recep-tayyip-erdogan-aramiza-hosgeldin-sefalar-getirdi\/30232","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/emniyet-guclerimiz-milletimiz-icin-iftihar-kaynagi\/30052\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/emniyet-guclerimiz-milletimiz-icin-iftihar-kaynagi\/30052"}]