[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/1(6)_2.jpg","title":"\u00d6\u011eRETMENLER\u0130N MEDEN\u0130YET\u0130M\u0130ZDE VE D\u0130N\u0130M\u0130ZDE \u00c7OK M\u00dcSTESNA B\u0130R YER\u0130 VARDIR","entry_date":"Kas\u0131m 23, 2017 - 11:30:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sn \u00d6zke\u00e7eci mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:<\/p>

\u00d6\u011eRETMENLER\u0130N MEDEN\u0130YET\u0130M\u0130ZDE VE D\u0130N\u0130M\u0130ZDE \u00c7OK M\u00dcSTESNA B\u0130R YER\u0130 VARDIR<\/b><\/p>

\u201cBug\u00fcn millet\u00e7e, e\u011fitime, \u00f6\u011fretime, ilme, \u00e2lime, \u00f6\u011fretmene derin bir sayg\u0131yla, muhabbetle yakla\u015f\u0131yoruz. \u00d6\u011fretmenlerin bizim medeniyetimizde, tarihimizde ve dinimizde \u00e7ok m\u00fcstesna bir yeri vard\u0131r. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Bedir Sava\u015f\u0131\u2019nda esir edilen Kurey\u015f m\u00fc\u015friklerinden, mali durumuna g\u00f6re, \u2018kurtulmal\u0131k ak\u00e7esi\u2019 \u00f6demeye elveri\u015fli bulunmayan her birisinin, Ensar \u00e7ocuklar\u0131ndan on \u00e7ocu\u011fa okuma-yazma \u00f6\u011fretti\u011fi takdirde, serbest b\u0131rak\u0131lacaklar\u0131n\u0131 bildirerek, ilme ve ilim \u00f6\u011fretmeye ne kadar \u00f6nem verdi\u011fini g\u00f6stermi\u015ftir. <\/p>

Yine Hz. Ali\u2019nin \u2018Bana bir harf \u00f6\u011fretenin, k\u0131rk y\u0131l k\u00f6lesi olurum\u2019 demesi belki de g\u00fcn\u00fcm\u00fcz \u00f6\u011fretmenlerinin ne kadar sayg\u0131n oldu\u011funu ve \u00f6\u011fretmenlerimizin ne kadar ciddi bir sorumluluk sahibi olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6stermektedir. <\/p>

Medeniyetimiz de ilim ve muallim\/alim ili\u015fkisi ve ehemmiyeti Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924\u2019te Gazi Mustafa Kemal\u2019in \u2018\u00d6\u011fretmenler, Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar \u00f6\u011fretmen ve e\u011fitimcilerini, sizler yeti\u015ftireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacakt\u0131r\u2019 s\u00f6z\u00fcyle v\u00fccut bulmu\u015ftur. <\/p>

<\/p>

2023 VE 2071 HEDEFLER\u0130NE G\u0130DEN YOLDA; E\u011e\u0130T\u0130M VE \u00d6\u011eRETM\u0130N EHEMM\u0130YET\u0130N\u0130N FARKINDAYIZ<\/b><\/p>

AK PART\u0130 h\u00fck\u00fcmeti olarak, e\u011fitime \u00e7ok \u00f6zel bir \u00f6nem atfettik; bu alanda Cumhuriyet tarihimizin en k\u00f6kl\u00fc, en kapsaml\u0131, en farkl\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u00d6\u011fretmenlerimizin \u00f6zl\u00fck haklar\u0131nda, gelirlerinde ciddi iyile\u015ftirmeler yapt\u0131k ve \u00f6\u011fretmenli\u011fi bir kariyer mesle\u011fi haline getirdik. E\u011fitimi; her dakika her saniye geli\u015ftirmeyi ve ba\u015far\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 katlamay\u0131 kendimize \u015fiar edindik. 2023 ve 2071 hedeflerine giden yolda; e\u011fitim ve \u00f6\u011fretimin ehemmiyetinin fark\u0131nday\u0131z. Bu hedeflere ula\u015fmada \u00f6\u011fretmenlerimize de olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck sorumluluk d\u00fc\u015fmektedir.<\/p>

<\/p>

Gaziantep\u2019ten Sinop\u2019a kadar yurdumuzun en \u00fccra k\u00f6\u015felerinde, her iklimde, her co\u011frafyada, en zor \u015fartlarda dahi g\u00f6revlerini \u00f6zveriyle idame ettiren \u00f6\u011fretmenlerimiz, her t\u00fcrl\u00fc \u00f6vg\u00fcye ve takdire lay\u0131kt\u0131r. Millet\u00e7e \u00f6\u011fretmenlerimize \u015f\u00fckran ve minnet bor\u00e7luyuz.<\/p>

<\/p>

B\u0130R HARF \u00d6\u011eRETENE KIRK YIL K\u00d6LE OLURUM<\/b><\/p>

Bu d\u00fc\u015f\u00fcncelerle; \u201cBir harf \u00f6\u011fretene k\u0131rk y\u0131l k\u00f6le olurum\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 \u015fiar edinmi\u015f bir medeniyetin mensuplar\u0131 olarak, \u00fczerimizde \u00f6denmez hakk\u0131 ve eme\u011fi bulunan \u00f6\u011fretmenlerimizin ve \u00f6\u011fretmen aday\u0131 gen\u00e7 arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutluyor, ba\u015fta Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk olmak \u00fczere ebediyete intikal etmi\u015f t\u00fcm \u00f6\u011fretmenlerimizi rahmetle an\u0131yorum.\u201d Dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK PART\u0130 Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, \u201c\u00d6\u011fretmenler G\u00fcn\u00fc\u201d dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/fahr-i-kainat-efendimizin-dunyayi-tesriflerinin-1447.-yildonumunu-idrak-edi\/34900","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/buyuk-sahsiyetler-yas-tutularak-degil-fikirleriyle-eserleriyle-fedakar-gayr\/34350\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/buyuk-sahsiyetler-yas-tutularak-degil-fikirleriyle-eserleriyle-fedakar-gayr\/34350"}]