[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DSC_9660_1.jpg","title":"T\u00dcRK ASKER\u0130 , T\u00dcRK POL\u0130S\u0130, T\u00dcRK \u00d6\u011eRETMEN\u0130 VE VATANDA\u015eLARIMIZIN \u00d6N\u00dcNDE SAYGIYLA E\u011e\u0130L\u0130YORUZ.","entry_date":"Eyl\u00fcl 19, 2017 - 11:06:00","haber_content":"

AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, \u015eehitler ve Gaziler Haftas\u0131 nedeniyle bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.<\/p>

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, 19 Eyl\u00fcl Gaziler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 mesajda, T\u00fcrkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin ebedi ba\u015fkomutan\u0131 Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk’e mare\u015fal r\u00fctbesi ve gazi \u00fcnvan\u0131n\u0131n verili\u015finin 96\u2019inci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde, vatan\u0131n b\u00f6l\u00fcnmez b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc, devletin bekas\u0131 ve milletin birli\u011fi u\u011fruna canlar\u0131n\u0131 ortaya koyan, \u015fehitli\u011fe niyet eden ve gazilik r\u00fctbesine y\u00fckselen kahramanlar\u0131 \u015f\u00fckran ve minnetle and\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.<\/p>

\u201c\u00c7anakkale\u2019de, Dumlup\u0131nar\u2019da; 15 Temmuz darbe giri\u015fimi gecesi, Ankara\u2019da, \u0130stanbul\u2019da ve daha \u00fclkemizin her bir toprak par\u00e7as\u0131n\u0131n \u00fczerinde; askerimiz, polisimiz, vatanda\u015f\u0131m\u0131z can\u0131ndan aziz g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc, bayra\u011f\u0131n\u0131, gelece\u011fini ve onurunu u\u011fruna \u015fehitlik ve gazilik mertebelerine y\u00fckselmi\u015ftir\u201d diyen \u00d6zke\u00e7eci, \u015f\u00f6yle devam etti:<\/p>

\u201cBug\u00fcn, \u20183 evlad\u0131m olsun 3\u2019\u00fc de vatana kurban olsun\u2019 diyen \u015fehit anas\u0131; \u20182 kolum aya\u011f\u0131m da vatan\u0131ma feda olsun\u2019 diye hayk\u0131ran kahraman gazilerimiz olduk\u00e7a milletin s\u0131rt\u0131 asla yere gelmeyecek, \u00fclkemizin h\u0131zla ilerledi\u011fi hedeflerinde aya\u011f\u0131na ta\u015f de\u011fmeyecektir. <\/p>

Bu \u00fclkenin \u015fehit kan\u0131yla sulanmad\u0131\u011f\u0131 topra\u011f\u0131, gazilerimizin ayak basmad\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131 yoktur. Milletimizin hakl\u0131 gurur kayna\u011f\u0131 \u015fehit ve gazilerimiz, bu \u00fclkeyi ebediyen koruyup kollayacak olan manevi g\u00fcc\u00fcm\u00fczd\u00fcr. Milletin ba\u011fr\u0131ndan \u00e7\u0131kan evlatlar\u0131ndan olu\u015fan \u015fanl\u0131 T\u00fcrk ordusunun ve Polis Te\u015fkilat\u0131\u2019m\u0131z\u0131n \u015ferefli mensuplar\u0131n\u0131n can\u0131n\u0131 ortaya koyarcas\u0131na giri\u015fti\u011fi \u00fclkeyi koruma ve kollama m\u00fccadelesi; d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7bir milletinde yoktur. \u015eehadete varamamas\u0131na \u00fcz\u00fclen, gazi olmas\u0131na takdir-i ilahi diyerek hay\u0131flanan vatan evlatlar\u0131 varken, milletimize hangi \u00e7\u0131lg\u0131n zincir vurmaya kalkabilecektir.<\/p>

T\u00dcRK ASKER\u0130 , T\u00dcRK POL\u0130S\u0130, T\u00dcRK \u00d6\u011eRETMEN\u0130 VE VATANDA\u015eLARIMIZIN \u00d6N\u00dcNDE SAYGIYLA E\u011e\u0130L\u0130YORUZ.<\/p>

Y\u00fcce Dinimiz, vatan sevgisini \u201cVatan sevgisi, imandand\u0131r.\u201d diyerek belirtmi\u015ftir. Sava\u015fta \u00f6lenler \u015fehit, sava\u015ftan sa\u011f veya yaral\u0131 d\u00f6nenler ise gazi \u00fcnvan\u0131 ile onurland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcrk Milleti i\u00e7in bu iki kavram \u00e7ok \u00f6nemlidir. Manevi r\u00fctbelerin en y\u00fckse\u011fidir. Gaziler haftas\u0131n\u0131 kutlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu g\u00fcnde, b\u00fct\u00fcn de\u011ferlerini can\u0131ndan aziz bilerek \u015fehitlik ve gazilik mertebesine ula\u015fm\u0131\u015f, T\u00fcrk Askeri , T\u00fcrk Polisi, T\u00fcrk \u00d6\u011fretmeni ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde sayg\u0131yla e\u011filiyoruz.<\/p>

<\/p>

Bu duygularla, vefan\u0131n ve cesaretin timsali olan \u015fehit ve gazilerimizin bu m\u00fcstesna haftas\u0131n\u0131 en kalbi duygular\u0131mla kutluyor, t\u00fcm gazilerimize minnet ve \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Eyup \u00d6zke\u00e7eci, \u015eehitler ve Gaziler Haftas\u0131 nedeniyle bir mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/cok-degerli-muhtarlarimizin-19-ekim-muhtarlar-gununu-kutluyorum\/34106","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/nizip-ilce-kongremiz-hayirli-olsun\/33111\/27","haber_url":"http://www.akpartigaziantep.org.tr\/tr\/haber\/nizip-ilce-kongremiz-hayirli-olsun\/33111"}]